Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > Rodinný dům + zahrada v Krupce, okres Teplice

Rodinný dům + zahrada v Krupce, okres Teplice

3 680 000,-
Vyvolávací cena
5 520 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

21.2.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 6619/22
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3233-EX 661922…
Dražební jistota: 360 000,- Kč

1/6 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Rodinný dům + zahrada v Krupce, okres Teplice

Rodinný dům + zahrada v Krupce, okres Teplice

RODINNÝ DŮM

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Má 2 nadzemní podlaží. Dům není pravděpodobně podsklepený, případně jen z části, ale tento stav nebylo možné pro absenci prohlídky ověřit. Současná podoba objektu vznikla přestavbou původního dvoupodlažního domu se sedlovou střechou - podle dochovaných orto pohledů a panoramatických map na www.mapy.cz byla rekonstrukce provedena cca v roce 2020. Původní sedlová střecha byla sejmuta a provedena střecha pultová. U domu v zadní části jednopodlažní přístavba s rovnou střechou.

Základy domu jsou pravděpodobně smíšené (kámen, beton), svislé konstrukce se předpokládají zděné klasickým způsobem z cihelného zdiva, tloušťka obvodové konstrukce odhadem do 45 cm. Střecha je pultová, krytinu tvoří pravděpodobně živičná lepenka a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou fasádní škrábané, obvodový plášť je pravděpodobně zateplen polystyrenem. Původní objekt odhadem z 30. let 20. století.

Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vnitřní vybavení ani součásti stavby či stav interiérů nebylo možné pro absenci prohlídky zjistit. Předpokládá se standardní stav a součásti. Při prohlídce bylo zřejmé, že stavba byla pravděpodobně v nedávné minulosti ještě užívána, nyní pravděpodobně neobývaná.

Oceňovaný rodinný dům pravděpodobně jednogenerační s možným zázemím pro podnikání v přízemí stavby. Užitná plocha stavby se dovozuje dle plochy zastavěné a podlažnosti cca do 200 m2.

Stavebně technický stav objektu lze charakterizovat jako po rekonstrukci.

Více informací naleznete ve znaleckém posudku.

POZEMKY

Celková výměra pozemků činí 684 m2. Sklon pozemků je rovinatý. Pozemek je oplocený pletivem, sloupky tvoří betonové tvarovky, ocelová brána. Trvalé porosty - bez porostů.

Severovýchodní část pozemku je zpevněna zámkovou dlažbou s vyznačením parkovacího stání pro cca 12 vozidel.


Podobné dražby


Rodinný dům v obci Chvojenec, okres Pardubice, katastrální území Chvojenec

kraj Pardubický

6 449 333,-

Nařízená 6.3.2024 v 11:00


Budova č.p.270 občanské vybavenosti v Úštěku, okres Litoměřice

kraj Ústecký

439 547,-

Nařízená 3.4.2024 v 10:30


Podíl 1/3 RD a pozemků v obci Horní Bečva, okres Vsetín

kraj Zlínský

1 400 000,-

Nařízená 10.4.2024 v 10:30


Rodinný dům a pozemky v obci Rohov, okres Opava

kraj Moravskoslezský

2 260 000,-

Nařízená 10.4.2024 v 11:00