INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor

Exekutorský úřad Litoměřice

Masarykova 679/33, 412 01  Litoměřice

IČ: 66253799

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-mail: poverenec@exekutor-ltm.cz
Tel.: 773 646 033

Konkrétní informace pro jednotlivé skupiny jsou uvedeny v příslušných odkazech.