Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > ODROČENO !!!! Podíl 1/2 na domě v Jiříkově, okres Děčín.

ODROČENO !!!! Podíl 1/2 na domě v Jiříkově, okres Děčín.

45 000,-
Vyvolávací cena
90 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2030 v 13:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX6617/07
Dražební vyhláška: dv12.pdf
Znalecký posudek: zp8.pdf
Rozhodnutí: odroceno.pdf
Dražba: dv-puvodni.pdf
Dražební jistota: 6 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO !!!! Podíl 1/2 na domě v Jiříkově, okres Děčín.

ODROČENO !!!! Rodinný dům č.p. 215
Rodinný dům č.p. 215, je umístěna na pozemku č. parc. St. 257 a leží v západní části obce Jiříkov. Přístup k domu je z jihu po štěrkové komunikaci. Dům je samostatně stojící s nepatrným odstupem od komunikace, v mírně svažitém terénu. Základy domu jsou kamenné, svislá konstrukce 1.NP je zděná s částečně opadávající vápenocementovou omítkou. Svislá konstrukce 2.NP je z větší části dřevěná, krytá osinkocementovým obložením.
Obvodové stěny jsou v havarijním stavu - viditelné praskliny ve zdivu napříč okenním otvorem v
západní části nemovitosti; vyvracející se čelní dřevěná stěna v severovýchodní části nemovitosti;
viditelně opadávající osinkocementové obložení. Svislá konstrukce podkroví je dřevěná. Ve štítech
stavby je uvolněné a vypadlé bednění a opadávající osinkocementové obložení. Střecha je sedlová,
krytá osinkocementovými šablonami. Dům je částečně podsklepen, dvoupodlažní s podkrovím.
Zásobování vodou z veřejného vodovodu, el. přípojka zemním kabelem, přípojka zemního plynu na
hranici pozemku, odpad sveden do trativodu v severní části domu.
Stav nemovitosti je havarijní.

Pozemky
Pozemek tvořený parcelami č. parc. St. 257 (338 m2)  a č. parc. 2484/1 (1028 m2) se nachází v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín. Parcela č. parc. St. 257 je zastavěna rodinným domem. Parcela č. parc. 2484/1 je v KN vedena jako trvalý travní porost. Přístup na pozemek je z jihu po štěrkové místní komunikaci. Pozemek je mírně svažitý s možností napojení na elektrickou síť, vodovod a plynofikaci. Pozemky tvoří celek a nejsou oploceny. Pozemek je neudržovaný.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti ½.Podobné dražby


Rodinný dům v obci Chvojenec, okres Pardubice, katastrální území Chvojenec

kraj Pardubický

6 449 333,-

Nařízená 6.3.2024 v 11:00


Budova č.p.270 občanské vybavenosti v Úštěku, okres Litoměřice

kraj Ústecký

439 547,-

Nařízená 3.4.2024 v 10:30


Podíl 1/3 RD a pozemků v obci Horní Bečva, okres Vsetín

kraj Zlínský

1 400 000,-

Nařízená 10.4.2024 v 10:30


Rodinný dům a pozemky v obci Rohov, okres Opava

kraj Moravskoslezský

2 260 000,-

Nařízená 10.4.2024 v 11:00