Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Vysočina > ODROČENO INS - Podíl 1/2 pozemků v obci Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

ODROČENO INS - Podíl 1/2 pozemků v obci Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

40 667,-
Vyvolávací cena
61 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.9.2051 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 4391/19
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp1.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3233-EX 439119…
Dražební jistota: 5 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

ODROČENO INS - Podíl 1/2 pozemků v obci Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ve vlastnictví povinného

Oceňovaný pozemek parc. č. 781 se nachází na jihovýchodním okraji města, ve volné krajině. Je součástí úzkého pásu lesního porostu podél místního toku. Navazuje na zemědělské plochy. Není přístupný z komunikace. Dle LHO se na něm nacházejí starší listnaté porosty (bříza, osika, akát, méně dub a třešeň ptačí, stáří 92 let). Pozemek nebylov terénu možno zaměřit ani ověřit porostovou skladbu, dle obhlídky ani dle leteckých snímků (2020) však les není vykácen.

Oceňovaný pozemek parc. č. 1868 se nachází na jihozápadním okraji města, je součástí pásu zeleně (trvalé porosty, louka) při místní komunikaci, podél potoka. Je přístupný ze zpevněné komunikace. Není pravidelně obhospodařován, nenacházejí se zde žádné stavby, není oplocen. Na pozemku jsou nelesní porosty (dub, javor, bříza, třešeň ptačí, vrba, jasan, olše, odhadované stáří průměrně 40 let), část pozemku je volná, s charakterem louky.


Podobné dražby


Podíl 1/4 orné půdy v obci a kú Moravský Písek, okres Hodonín,

kraj Jihomoravský

22 667,-

Nařízená 6.3.2024 v 10:00


Pozemky v obci Sloveč, okres Nymburk, katastrální území Kamilov

kraj Středočeský

666 667,-

Nařízená 6.3.2024 v 10:30


Podíl 1/30 pozemky, obec Hředle, okres Beroun

kraj Středočeský

28 000,-

Nařízená 3.4.2024 v 10:00


Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy,

kraj Pardubický

353 333,-

Nařízená 10.4.2024 v 10:00