Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Ústecký > odročeno - ins - Podíl 1/4 stavby a zahrady obci Jílové, okres Děčín

odročeno - ins - Podíl 1/4 stavby a zahrady obci Jílové, okres Děčín

127 375,-
Vyvolávací cena
254 750,-
Odhadní cena

Dražební jednání

27.11.2030 v 10:00
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX4895/07
Dražební vyhláška: 3ddj.pdf
Znalecký posudek: zp7.pdf
Rozhodnutí: 5ddj.pdf
Dražební jistota: 13 000,- Kč

1/2 fotek

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

odročeno - ins - Podíl 1/4 stavby a zahrady obci Jílové, okres Děčín

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4

Dům je poloroubená stavba , která se nachází v ulici Javorská. Stavba je vybudovaná na parcele st. 324, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na okraji souvisle zastavěné části obce. Součástí je i parcela č. 1970/1, druh pozemku zahrada, která se stavební parcelou a stavbou na ní stojící, tvoří jeden funkční celek.

Stavba je dvoupodlažní, základy kamenné, obvodové zdivo smíšené ( kámen, cihla, hrázděné), střecha sedlová, krytina eternit, okna i dveře dřevěné, stavba napojená na venkovní elektrorozvody.

Areál stavby č.e. 31 je oplocen částečně plotem dřevěným z latí a částečně z drátěným pletivem na ocelové sloupky, obojí bez nátěru a technicky neudržované a s vraty obdobné konstrukce jako dřevěný plot. Vrátka u vstupu do areálu chybí a areál je tím volně přístupný z venkovního prostoru Trvalé porosty jsou pěstebně neošetřované, dřeviny převážně okrasné a ovocné bez potřebného, prořezu, povrch parcel je místy nepřístupný pro přerostlé a neošetřované trvalé porosty, též nejbližší okolí stavby č.ev. 31 je z obdobných důvodu též nepřístupné.