Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Středočeský > Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

103 333,-
Vyvolávací cena
155 000,-
Odhadní cena

Dražební jednání

17.4.2024 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 1728/23
Dražební vyhláška: dv1.pdf
Znalecký posudek: zp2.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 172823…
Dražební jistota: 10 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech:

Zahájení elektronické dražby: dne 17.04.2024 v 10:30 hod.

Podíl 2/3 trvalého travního porostu v obci Kamenice, okres Praha-východ

POZEMEK

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 nemovité věci – pozemku p.č. 598/10 - trvalý travní porost o výměře 1.781 m2, v k.ú. Štiřín, obec Kamenice, okres Praha-východ, který je situován přibližně v centrální/jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů.

Pozemek je součástí zemědělských honů.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení a náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dále bylo zjištěno, že pozemek je z části podmáčený.

Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku. 


Podobné dražby


Pozemky, obec Křemže, okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

946 667,-

Nařízená 9.5.2024 v 10:00


Podíl 1/4 orné půdy, obec Karlík, okres Praha-západ

kraj Středočeský

47 560,-

Nařízená 9.5.2024 v 10:30


Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

kraj Jihomoravský

9 333,-

Nařízená 9.5.2024 v 11:00


2. DDJ Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy

kraj Pardubický

265 000,-

Nařízená 29.5.2024 v 10:00