Všechny dražby > Nemovitosti > Pozemky > kraj Zlínský > Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

127 550,-
Vyvolávací cena
255 100,-
Odhadní cena

Dražební jednání

9.2.2052 v 10:30
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.drazby-exekutori.cz

Spisová značka: 124 EX 15880/13
Dražební vyhláška: dv.pdf
Znalecký posudek: zp.pdf
Rozhodnutí: 2ddj.pdf
Ostatní písemnosti:
CUP3203-EX 1588013…
CUP3181-EX 1588013…
Dražební jistota: 13 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5, 1/10 a 1/10 ve vlastnictví povinného na nemovitých věcech

Podíly 1/5, 1/10 a 1/10 na pozemcích v obci Uherský Brod a Vlčnov, okres Uherské Hradiště

LV č. 688, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 Oceňovaný pozemek parc. č. 5533 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 757 m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu je plocha pozemku regulována jako plochy – S*- smíšené nezastavěného území. Pozemek je bez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní cestě.

LV č. 687, katastrální území Havřice, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňovaný pozemek parc. č. 5497 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 8.209 m2. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, v územním plánu je plocha pozemku regulována plochy – OX - občanské vybavenosti specifických forem. Pozemek je bez trvalých porostů, není oplocený. Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní cestě.

LV č. 1142, katastrální území Vlčnov, spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 Oceňované pozemky parc. č. 4716/69 a 4748/28 slouží k zemědělským účelům, rozloha pozemku činí 2.549 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda, v územním plánu je plocha pozemků regulována jako plochy zemědělské. Pozemky jsou bez trvalých porostů, nejsou oploceny. Pozemky jsou přístupné z hlavní silnice. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.


Podobné dražby


Pozemky, obec Křemže, okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

946 667,-

Nařízená 9.5.2024 v 10:00


Podíl 1/4 orné půdy, obec Karlík, okres Praha-západ

kraj Středočeský

47 560,-

Nařízená 9.5.2024 v 10:30


Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

kraj Jihomoravský

9 333,-

Nařízená 9.5.2024 v 11:00


2. DDJ Pozemek parc. č. 5193 v obci Opatov, okres Svitavy

kraj Pardubický

265 000,-

Nařízená 29.5.2024 v 10:00