Všechny dražby > Nemovitosti > Stavby > kraj Středočeský > podíl 1/48 na domě v obci Brandýs nad Labem

podíl 1/48 na domě v obci Brandýs nad Labem

17 600,-
Vyvolávací cena
26 400,-
Odhadní cena

Dražební jednání

1.1.2019 v 0:00
Exekutorský úřad Litoměřice
Masarykova 679/33
412 01 Litoměřice

Spisová značka: 124 EX4992/07
Dražební vyhláška: dv27.pdf
Znalecký posudek: zp17.pdf
Dražební jistota: 5 000,- Kč

Bližší informace podá

oddělení nemovitostí
774646247
nemovitosti@exekutor-ltm.cz

podíl 1/48 na domě v obci Brandýs nad Labem


Rodinný dům

Rodinný dům č.p. 347 stojí na pozemku č. parc. St. 391 v kat. úz. Brandýs nad Labem,
okres Praha - východ. Dum se nachází v severní části zastaveného území obce Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav a jihovýchodní částí sousedí s nemovitostí jiného vlastníka. Dům není podsklepen, je jednopodlažní s podkrovím, situován do zahrady s odstupem od komunikace, přístupný z východu po zpevněné místní komunikaci. Základy domu jsou betonové, svislá konstrukce zděná, svislé venkovní plochy bez povrchové úpravy. Střecha je sedlová krytá taškami a pultová krytá vlnitým plechem, krov dřevený. Dveřní otvory osazeny zárubněmi, dřevěné dveře jen opřeny o zárubně, okenní otvory jsou osazeny pouze špaletovými rámy, okenní tabule chybí, klempířské konstrukce z pozink. plechu.
Dům je možno napojit na veřejný vodovod, obecní kanalizaci, elektro rozvod a plyn.
Nemovitost je delší dobu neobývaná, neudržovaná a nezabezpečena proti povětrnostním
vlivům.

Garáž
Garáž stojící na pozemku parc. č. St. 391, kat. úz. Brandýs nad Labem, okr. Praha - východ. Garáž severní částí navazuje na rodinný dum se kterým je pravděpodobně provozně propojena. Garáž je jednopodlažní s pultovou střechou krytou lepenkou. Svislá konstrukce je zděná bez povrchové úpravy, klempířské konstrukce chybějí. Vrata a vrátka jsou ocelová plechová ošetřena nátěrem.
Garáž u domu není zapsaná na LV ani zakreslena v katastrální mapě.

Pozemky
Pozemek tvorený parcelami č. parc. St. 391 a c. parc. 12/10 se nachází v kat. úz. Brandýs nad
Labem, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha - východ.
Parcela č. parc. St. 391 o výměře 183 m2je nepravidelného tvaru, zastavena rodinným domem č.p. 347 a garáží nezapsanou v KN. Parcela č. parc. 12/10 o výměře 96 m2, v KN vedena jako zahrada, je nepravidelného tvaru, svažitá, nad úrovní stavebního pozemku, neudržovaná, zarostlá křovinami.
Přístup na pozemek je ze severovýchodu po zpevněné místní komunikaci. Pozemek je možno
napojit na veškeré IS. Hranice pozemku jsou vyznačeny obvodovými stěnami rodinného domu,
kovovými plotovými dílci na kovových sloupcích zasazených do betonové podezdívky a
pravděpodobně strojovým pletivem. Vrátka a vrata jsou ocelová plechová s povrchovým nátěrem.
Pozemky jsou neudržované.

Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/48.


Podobné dražby


2.DDJ - Budova č.p.270 občanské vybavenosti v Úštěku, okres Litoměřice

kraj Ústecký

329 660,-

Nařízená 22.5.2024 v 10:30


Podíl 1/2 na garáži v Ústí nad Labem, Kat. území: Bukov

kraj Ústecký

86 667,-

Nařízená 29.5.2024 v 11:00


Rodinný dům č.p. 114 v obci Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

kraj Středočeský

620 000,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00


ODROČENO INS - Rodinný dům v obci Koryčany, okres Kroměříž

kraj Zlínský

280 000,-

Plánovaná 1.1.2030 v 0:00